Rodina Pure Apnea

Pure Apnea je komerční subjekt jehož cílem je rozvoj freedivingu jak sportovního tak rekreačního. Pure Apnea ratifikuje freedivingové recordy, které vznikly za dodržení pravidel Pure Apnea. Nabízí moderní a stále se vyvíjející výukový systém zaměřený na vysoký standard instruktorů a bezpečnost. Pure Apnea chce inspirovat, učit a podporovat nováčky ve freedivingu, zkušené freedivery, instruktory i závodní atlety.

Historie

Pure Apnea byla založena v červnu 2012. V čase kdy bylo jasné, že je potřeba aby vznikla organizace, která bude klást větší důraz na standardy výuky než na rychlý zisk. Jméno Pure Apnea jsme zvolili proto, že všichni členové jsou oddaní freedivingu!

Kvalita a standardy

Pure Apnea dodržuje vysoké standardy výuky freedivingu. Chceme, aby naši studenti dostali to nejlepší možné, proto máme na naše instruktory vysoké nároky. Na jejich freediverské dovednosti a na jejich schopnost je srozumitelně předávat dál. Nejvyšší instruktorská kvalifikace vyžaduje být schopen potápět bez problémů do 60m – nejnáročnější podmínky mezi všemi freediverskými školami. Naše výukové manuály jsou moderní, logicky strukturované a bez jakékoliv reklamy a marketingu. Kurzy jsou celosvětově monitorovány, aby jsme zajistili kvalitu a konzistentnost.

Struktura

Centrála Pure Apne sídlí v Kapském městě v Jihoafrické republice a má pobočky všude po světě. Pure Apnea stojí na systému samostatných poboček, které celé organizaci pomáhají růst a vyvíjet se na základě podnětů z různých míst. Pobočky fungují jako prostředníci mezi Pure Apnea, studenty a instruktory, kteří pod tyto pobočky spadají. Pobočky nemají regionální monopol, v jedné zemi, nebo v jednom městě jich tak může existovat více.

Instruktor, který je vycvičen a certifikován konkrétní Pure Apnea pobočkou, spadá pod tuto pobočku. Část certifikačních poplatků, které generuje instruktor odvádí centrála Pure Apnea této pobočce.

Poplatky za certifikaci se používají hlavně na:
– organizaci závodů
– platbu za přínos poboček k výukovému systému Pure Apnea
– stálé zlepšování kvalifikace instruktorů Pure Apnea

Scroll to Top