Závodní freediving

Pure Apnea pořádá závody ve freedivingu a schvaluje národní a světové rekordy pro různé disciplíny. Seznam disciplín je uveden níže:

Statická Apnea (STA)
Při statice atlet zadržuje co nejdéle dech ležíce na vodě, obličej ponořený pod hladinu. Tato disciplína nejlépe otestuje schopnosti atleta zadržet dech a je považována za nejnáročnější co se týká mentální přípravy.

DYN

Dynamika s ploutvemi (DYN)
V této disciplíně atlet plave co nejdál pod vodou na jeden nádech s pomocí ploutví. Rekordy v této disciplíně se dělí podle použitých ploutví – monoploutev, bi-fin.

DNF

Dynamika bez ploutví (DNF)
V této disciplíně atlet plave na jeden nádech co nejdále pod vodou bez pomoci ploutví.

FIM

Free Immersion (FIM)
Atlet sestupuje do hloubky a zase se vrací na hladinu pomocí lana, za které se přitahuje.

CWT

Konstantní váha (CWT)
Konstantní váha zahrnuje potápění do hloubky a zpět za pomoci ploutví, ale bez přitahování za lano. Rekordy se rozlišují podle typu použitých ploutví.

CNF

Konstantní váha bez ploutví (CNF)
V této disciplíně se atlet potápí do hloubky a zpět bez pomoci ploutví a bez pomoci přitahování za lano.

Scroll to Top