Ρεκόρ Pure Apnea

Η Pure Apnea είναι ο μόνος οργανισμός στον κόσμο που αναγνωρίζει εθνικά και παγκόσμια ρεκόρ από άλλους διεθνείς οργανισμούς.περιλαμβανομένου της CMAS, της AIDA και του Guinness World Records. Ακόμα ενθαρύνουμε τους αθλητές μας να αναγνωρίζουν τα ρεκόρ και στα πλαίσια της Pure Apnea.

Free Immersion (FIM)

Men
Name: Tomaz Jereb
Country: Slovenia
Depth: 77m
Date: 5 March 2013
Location: Moalboal, Cebu, The Philippines
Pure Apnea Record

Beth Neale

Women
Name: Beth Neale
Country: South Africa
Depth: 55m
Date: 5 December 2016
Location: South Africa
Pure Apnea Record

Constant Weight with Fins (CWT) - Monofin

Gletwyn Rubidge CWT Mono

Men
Name: Gletwyn Rubidge
Country: South Africa
Depth: 80m
Date: 16 April 2016
Location: Port Elizabeth, South Africa
Pure Apnea Record

Yura Kim CWT Mono

Women
Name: Yura Kim
Country: Korea
Depth: 46m
Date: 13 April 2014
Location: Moalboal, Cebu, The Philippines
National & Pure Apnea Record

Constant Weight with Fins (CWT) - Bi-fins

Andrew Z CWT Bi-fins

Men
Name: Andrew Zuke
Country: USA
Depth: 66m
Date: 4 March 2013
Location: Moalboal, Cebu, The Philippines
National & Pure Apnea Record

Beth Neale

Women
Name: Beth Neale
Country: South Africa
Depth: 40m
Date: 5 December 2016
Location: South Africa
National & Pure Apnea Record

Constant Weight without Fins (CNF)

Clemens Neumann CNF

Men
Name: Clemens Neumann
Country: Germany
Depth: 55m
Date: 5 March 2013
Location: Moalboal, Cebu, The Philippines
Pure Apnea Record

Beth Neale

Women
Name: Beth Neale
Country: South Africa
Depth: 47m
Date: 21 April 2018
Location: Sodwana Bay, South Africa
Pure Apnea Record

Dynamic with Fins (DYN) - Monofin

Martin Valenta STA

Men
Name: Martin Valenta
Country: Czech Republic
Distance: 235m
Date: 12 September 2015
Location: Brno, Czech Republic
Pure Apnea Record

Women
Name: Natalia Ovodova
Country: Russia
Distance: 197m
Date: 25 November 2016
Location: Brno, Czech Republic
Pure Apnea Record

Dynamic with Fins (DYN) - Bi-fins

Mateusz Malina DNF

Men
Name: Mateusz Malina
Country: Poland
Distance: 229m
Date: 25 November 2016
Location: Brno, Czech Republic
World Record!

Women
Name: Natalia Ovodova
Country: Russia
Distance: 166m
Date: 25 November 2016
Location: Brno, Czech Republic
National & Pure Apnea Record

Dynamic without Fins (DNF)

Mateusz Malina DNF

Men
Name: Mateusz Malina
Country: Poland
Distance: 226m
Date: 9 November 2014
Location: Brno, Czech Republic

Women
Name: Magdalena Solich
Country: Poland
Distance: 150m
Date: 25 November 2016
Location: Brno, Czech Republic
Pure Apnea Record

Static Apnea (STA)

Martin Valenta STA

Men
Name: Martin Valenta
Country: Czech Republic
Time: 9 minutes and 5 seconds
Date: 25 November 2016
Location: Brno, Czech Republic
National & Pure Apnea Record

Vendula Strachotova STA

Women
Name: Vendula Strachotová
Country: Czech Republic
Time: 6 minutes and 12 seconds
Date: 19 October 2013
Location: Zlin, Czech Republic
Pure Apnea Record

Listed below are results from all Pure Apnea competitions and record attempts:


FirstLastSexNationality (Country)DisciplineAPRPCardPenaltiesRemarksCompetition/EventDate
FirstLastSexNationality (Country)DisciplineAPRPCardPenaltiesRemarksCompetition/EventDate

Scroll to Top